Citadela
Místo
Za Humny 262, 66434 Rozdrojovice
Telefon
Hodnocení
2 krát
Návštěvní řád

Vstupem do Citadely automaticky souhlasíte s návštěvním řádem a v případě jeho porušení můžete být vykázán/a z Citadely, bez nároku na vrácení členského příspěvku.


Návštěvní řád

 1. Citadela pořádá různé večírky a zábavy pro členy Punta z.s.  a nemá povinnost přijmout za člena každého, kdo se přihlásí. Členem Punta z.s. se muže stát jen osoba starší 18 let. Večírků a zábav v Citadele se mohou zúčastnit pouze členové Punta z.s.
 2. Citadela si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo vykázání osob pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo osob, které by svým zevnějškem, chováním, nebo z jiných důvodů byly na obtíž ostatním.
 3. Vstupujete do Citadely dobrovolně a prohlašujete, že jste seznámeni s její povahou a děním v ní a nijak vás to nepohoršuje.
 4. Vstup je povolen jen osobám, které netrpí žádnou infekční, či jinak nebezpečnou chorobou a dodržují princip hygieny a zdraví.
 5. Všechno, co v Citadele děláte, provozujete na vlastní riziko a Punta z.s. nenese žádnou odpovědnost.
 6. Hrátek se mohou zúčastnit pouze partneři vyrovnané povahy, u nichž případný kontakt s jinými účastníky nevyvolá projevy žárlivosti, zklamání či agresivity.
 7. Každý host je povinen neprodleně uhradit škodu na majetku, kterou způsobil.
 8. Členský příspěvek pro účast na večírcích a zábavách v Citadele je zcela dobrovolný. Opuštěním večírku či zábavy ve vile Funny v kteroukoliv chvíli po vstupu nevzniká nárok na vrácení příspěvku.
 9. V Citadele platí:
  1. přísný zákaz fotografování a pořizování jakéhokoli záznamu a nahrávek
  2. přísný zákaz kouření ve všech prostorách Citadely (kouření povoleno na terase a v kuřárně)
  3. přísný zákaz přítomnosti mobilních telefonů a jiných nahrávacích zařízení ve všech prostorách Citadely (mimo recepce a pronajatých pokojů)
  4. přísný zákaz obtěžování ostatních návštěvníků svým nevhodným chováním
  5. přísný zákaz provozování jakékoliv komerční činnosti
  6. sex je vždy zdarma a dobrovolný, nikdo si nesmí říci o peníze nebo honorář
  7. povinnost zachovávat diskrétnost o dění a o dalších hostech v Citadele
  8. povinnost dodržovat zásady hygieny a bezpečného sexu
  9. veškeré dění je založeno na naprosté dobrovolnosti a souhlasu všech zúčastněných
  10. nikdo nesmí byt nucen do žádných situací nebo činností
  11. odmítnutí se nesmí považovat za urážku a bezpodmínečně se musí respektovat