Vila Funny
Místo
Za Humny 262, 66434 Rozdrojovice
Telefon
Hodnocení
63 krát
Návštěvní řád

Vstupem do Vily Funny automaticky souhlasíte s návštěvním řádem a v případě jeho porušení můžete byt vykázán z vily, bez nároku na vrácení členského příspěvků.

 

Návštěvní řád

 1. Vila Funny pořádá různé večírky a zábavy pro členy Punta z.s.  a nemá povinnost přijmout za člena každého, kdo se přihlásí. Členem Punta z.s. se muže stát jen osoba starší 18 let. Večírků a zábav ve vile Funny se mohou zúčastnit pouze členové Punta z.s.
 2. Vila Funny si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo vykázání osob pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo by svým zevnějškem, chováním, nebo z jiných důvodů byly na obtíž ostatním.
 3. Vstupujete do vily Funny dobrovolně a prohlašujete, že jste seznámeni s jeho povahou a dění v něm vás nijak nepohoršuje.
 4. Vstup je povolen jen osobám, které netrpí žádnou infekční, či jinak nebezpečnou chorobou a dodržují princip hygieny a zdraví.
 5. Všechno, co ve vile Funny děláte, provozujete na vlastní riziko a Punta z.s. nenese žádnou odpovědnost.
 6. Hrátek se mohou zúčastnit pouze partneři vyrovnané povahy, u nichž případný kontakt s jinými účastníky nevyvolá projevy žárlivosti, zklamání či agresivity.
 7. Každý host je povinen neprodleně uhradit škodu na majetku, kterou způsobil.
 8. Členský příspěvek pro účast na večírcích a zábavách ve vile Funny je zcela dobrovolný. Opuštěním večírku či zábavy ve vile Funny v kteroukoliv chvíli po vstupu nevzniká nárok na vrácení příspěvku.
 9. Ve vile Funny platí:
  1. přísný zákaz fotografování a pořizování jakéhokoli záznamu a nahrávek
  2. přísný zákaz kouření ve všech prostorech vily Funny (kouření povolen na terase)
  3. přísný zákaz přítomnosti mobilních telefonů a jiných nahrávacích zařízení ve všech prostorech vily Funny (mimo recepce a pronajatých pokojů)
  4. přísný zákaz obtěžování ostatních návštěvníků svým nevhodným chováním
  5. přísný zákaz provozování jakékoliv komerční činnosti
  6. sex je vždy zdarma a dobrovolný, nikdo si nesmí říci o peníze nebo honorář
  7. povinnost zachovávat diskrétnost o dění a o dalších hostech ve vile Funny
  8. povinnost dodržovat zásady hygieny a bezpečného sexu
  9. veškeré dění je založeno na naprosté dobrovolnosti a souhlasu všech zúčastněných
  10. nikdo nesmí byt nucen do žádných situací nebo činností
  11. odmítnutí se nesmí považovat za urážku a bezpodmínečně se musí respektovat